Skip to Main Content

Brace up in Adversity

 

We are Lingnanian - We are from OPEM

 

 

OPEM Contributing students:

LIU Shuning (project leader), SHEN Jiayi, CHEN Wenting, TANG Chunhua, GUO Xinyan, WANG Kailing, XIAO Di, ZHOU Ziwei , WONG Hiu Kan Ada (Programme Director)